Đề tài Nghiên cứu tình huống quản trị của công ty bermo

1. Tên công ty: Bermo Inc. 2. Người sáng lập: Fred Berdass và Joe Moses 3. Năm thành lập : 1947 4. Lĩnh vực hoạt động: tạo hình kim loại chính xác 5. Dịch vụ chính: lắp ráp, hàn, luyện, gia công cơ khí, sơn mạ (thuê ngoài), khuôn và thiết bị tạo nhiệt, ép, hàn 6. Hình thức sở hữu: là công ty thuộc sở hữu gia đình. Danh sách thành viên hội đồng quản trị cho thấy sự kiểm soát và sở hữu gia đình tại Bermo, gồm: Vợ Fred – Margo Berdass, Dan Berdass, Vợ Dan – Nancy và người anh em trai của Dan –Jeff Berdass. 7. Địa điểm đặt nhà máy và văn phòng: Circle Pines, Minnesota,

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC