Đề tài Nghiên cứu tính trữ lượng khí của lô (a) bồn trũng mã lay – Thổ Chu

Bể Malay – Thổ Chu nằm trong vịnh Thái Lan thuộc lãnh thổ phía tây nam Việt Nam, với diện tích khoảng 106.650 km2 cùng với chiều dài khoảng 600 km và chiều rộng khoảng 200 km, lấp đầy gần 8.000m trầm tích Đệ Tam, Đệ Tứ trải dài theo hướng Tây Bắc – Đông Nam, được giới hạn với trũng Pattani bởi đới nâng Narathiwat ở phía Tây Bắc,đới nâng Khorat ở phía Đông Bắc và cung Tenggol ở phía Nam cửa bồn. Trên cơ sở các tài liệu địa chất - địa vật lý giếng khoan hiện có ở khu vực vùng vịnh Thái Lan nói chung và vùng lãnh hải Việt Nam nói riêng cùng với các giếng khoang thăm dò, có thể nói rằng bồn trũng MaLay – Thổ Chu là bồn có triển vọng dầu khí nên cần được quan tâm hơn nữa trong thời gian tới.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC