Đề tài Nghiên cứu tổng hợp bộ điều chỉnh lai sử dụng trong hệ thống điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều khi điều khiển nhiều mạch vòng

Trong hệ thống điều chỉnh tốc độ mạch vòng kín đơn dùng phản hồi âm tốc độ và bộ điều chỉnh PI có thể trong điều kiện bảo đảm hệ thống ở trạng thái ổn định thực hiện không có sai số tĩnh. Nếu đối với chất lượng động của hệ thống yêu cầu khá cao thì hệ thống một mạch vòng kín đơn khó thoả mãn yêu cầu. Điều này chủ yếu do hệ thống mạch vòng kín đơn không thể hoàn toàn dựa theo yêu cầu để khống chế dao động và mô men của quá trình động. Trong hệ thống điều chỉnh tốc độ mạch vòng kín đơn, chỉ có khâu phản hồi âm ngắt dòng điện là dành riêng để khống chế dòng điện, nhưng nó chỉ sau khi vượt quá dòng điện tới hạn, dựa vào phản hồi âm mạnh để hạn chế sự xung kích của dòng điện nhưng không thể khống chế thật tốt đồ thị trạng thái động của dòng điện. Sau khi dòng điện từ giá trị cực đại giảm xuống, mô men quay của động cơ cũng theo đó giảm xuống, vì vậy quá trình tăng tốc sẽ phải kéo dài. Đối với hệ thống điều chỉnh tốc độ thường phải vận hành đảo chiều như máy bào giường, máy cán đảo chiều, việc rút ngắn thời gian quá trình khởi động là nhân tố quan trọng nâng cao năng suất. Vì vậy ở điều kiện dòng điện của động cơ bị hạn chế, muốn lợi dụng tối đa năng lực quá tải cho phép của động cơ thì trong quá trình quá độ luôn luôn giữ được dòng điện ở giá trị tối đa cho phép, làm cho hệ thống truyền động điện tận dụng gia tốc tối đa để khởi động, sau khi vận tốc đạt tới trạng thái ổn định, lại cho dòng điện lập tức giảm xuống, làm cho mô men cân bằng ngay với phụ tải. Để khởi động nhanh nhất trong điều kiện cho phép thì cần phải nhận được một quá trình có dòng điện cực đại không đổi. Theo luật điều khiển phản hồi ta dùng phản hồi âm dòng điện là có thể nhận được quá trình dòng điện gần như không đổi. Với yêu cầu là trong quá trình khởi động chỉ có phản hồi âm dòng điện mà không thể đồng thời có thêm phản hồi âm tốc độ quay đưa tín hiệu cùng một đầu vào của bộ điều chỉnh. Sau khi đạt tới tốc độ quay trạng thái ổn định, lúc này lại yêu cầu chỉ cần có phản hồi âm tốc độ quay mà không cần phản hồi âm dòng điện. Do vậy ta dùng hệ thống điều khiển tốc độ hai mạch vòng kín - Nó có thể thực hiện được tác dụng của hai loại phản hồi âm vừa âm cả tốc độ quay và dòng điện, lại vừa có thể làm cho chúng chỉ gây tác dụng riêng biệt trong những giai đoạn khác nhau.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC