Đề tài Nghiên cứu tổng quan về năng lượng gió và nhà máy điện gió Phương mai - Việt Nam

(Bản scan) Ngày nay trong ngành công nghiệp, vai trò cảu điện năng là rất quan trọng vì nó phải đáp ứng nhu cầu cung cấp điện liên tục cho tất cả các ngành công nghiệp và sản xuất. Vì thế, muốn co ngành công nghiệp phát triển mạnh mẽ thì cần phải phát triển hệ thống cung cấp điện

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC