Đề tài Nghiên cứu triển vọng quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam – Trung Quốc

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng, việc giao lưu kinh tế giữa hai nước đã có từ lâu đời. Sau khi quan hệ Việt Nam- Trung Quốc trở lại bình thường thì hoạt động thương mại giữa hai nước phát triển ngày càng mạnh mẽ. Trong nhiều năm, các cửa khẩu, chợ và các đường mòn biên giới là những nơi hàng hoá ra, vào tấp nập. Đặc biệt từ năm 1990 trở lại đây, sau khi hai nước nối lại việc thông thương đường sắt, đường biển, đường hàng không, buôn bán chính ngạch giữa hai nước càng phát triển, cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Mặc dù không thể phủ nhận được những thành tựu đã đạt được, nhưng về cơ bản, còn nhiều khó khăn và thách thức đang đặt ra trước quan hệ thương mại của hai nước Việt Nam- Trung Quốc. Chính vì vậy, việc nghiên cứu đề tài "Nghiên cứu triển vọng quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam - Trung Quốc" là rất cần thiết, không chỉ góp phần phát huy những tiềm năng, thế mạnh của mỗi nước mà còn tạo điều kiện cho việc phát triển kinh tế đối ngoại của Việt Nam, đưa đất nước hội nhập vững chắc vào kinh tế khu vực và thế giới. Việc nghiên cứu đề tài này nhằm những mục đích sau: 1. Nghiên cứu chính sách thương mại của Trung Quốc thời kỳ mở cửa và thực trạng quan hệ kinh tế thương mại Việt -Trung kể từ khi bình thường hoá quan hệ giữa hai nước; những bài học thành công, những thuận lợi khó khăn trong việc phát triển quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước. 2. Đề xuất với các Bộ, ngành quản lý trong việc hoạch định chính sách và các doanh nghiệp Việt Nam về việc phát triển quan hệ kinh tế thương mại với Trung Quốc. Để đạt được các mục đích nêu trên, đề tài được kết cấu thành ba chương với nội dung như sau: Chương I: Thực trạng quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam - Trung Quốc trong giai đoạn 1991-1999. Chương II: Các yếu tố tác động đến quan hệ kinh tế thương mại Việt nam-Trung Quốc Chương III: Những kiến nghị và giải pháp thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam - Trung Quốc phát triển.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC