Đề tài Nghiên cứu truyền hình số mặt đất

(Bản scan) Trong những năm gần đây truyền hình số được ứng dụng rộng rãi nhờ có nhiều ưu điểm so với truyền hình tương tự. Dặc biệt một số đài địa phương trên cả nước đã phát sóng các chương trình kỹ thuật số theo tiêu chuẩn DVB - T

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC