Đề tài Nghiên cứu ứng dụng công nghệ đa phương tiện nhằm nâng cao văn hóa truyền thống của Việt Nam

(Bản scan) Văn hóa nghệ thuật của người Việt Nam đa dạng và phong phú bởi lẽ nèn văn hóa đã qua nhiều năm thánh lịch sử, cộng đồng người Việt nam đa dạng, trên 60 dân tộc anh em, ngày xưa sống rải rác tại nhiều vùng địa lý, ngày nay có mặt tại nhiều nơi trên thế giới

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC