Đề tài Nghiên cứu ứng dụng những thiết bị mới trong trắc địa phục vụ thi công nhà cao tầng

Hiện nay đất n-ớc ta đang tiến lên trên con đ-ờng công nghiệp hoá hiện đại hoá. Trong xu thế phát triển chung của đất n-ớc việc xây dựng cơ hạ tầng mang một ý nghĩa chiến l-ợc. Nhà cao tầng đ-ợc xây dựng là hệ quả tất yếu của việc tăng dân số đô thị, thiếu đất đai xây dựng và giá đất ngày càng cao ở các thành phố lớn. Để đáp ứng nhu cầu về nhà ở cũng nh- văn phòng làm việc của các cơ quan trong điều kiện các đô thị lớn ở Việt Nam ngày càng chật hẹp thì việc xây dựng các công trình nhà cao tầng ngày càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Trong xây dựng các công trình nhà cao tầng đòi hỏi có sự kết hợp của nhiều chuyên ngành khác nhau, trong đó trắc địa đóng một vai trò quan trọng. Công tác trắc địa trong xây dựng nhà cao tầng đòi hỏi mức độ cẩn thận cũng nh- trình độ rất cao của các cán bộ thực hiện. Công tác trắc địa trong quá trình xây dựng là một công việc không thể thiếu trong quá trình khảo sát, thiết kế, thi công cũng nh- vận hành công trình. Hiện nay với sự phát triển của khoa học và công nghệ thì sự ra đời của máy chiếu đứng, máy toàn đạc điện tử, cũng nh- những ứng dụng của công nghệ GPS chúng ta có thể sử dụng những ph-ơng pháp mà tr-ớc đây chúng ta ít dùng hoặc ch-a dùng đến. Việc nghiên cứu và khai thác những thiết bị này phục vụ việc thi công các công trình nhà cao tầng là một trong những vấn đề cấp bách. Vì vậy tôi đã lựa chọn đề tài nghiên cứu khoa học: “ Nghiên cứu ứng dụng những thiết bị mới trong trắc địa phục vụ thi công nhà cao tầng’’

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC