Đề tài Nghiên cứu, xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn tóan lớp 12 tại trường THPT Bến Tre

Một trong những mục tiêu của công cuộc cải cách giáo dục ởnước ta là đổi mới giáo dục phổthông trong đó có đổi mới giáo dục trung học phổthông. “Mục tiêu của việc đổi mới chương trình giáo dục phổthông là xây dựng nội dung chương trình, phương pháp giáo dục, sách giáo khoa phổthông mới nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện thếhệtrẻ, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực phục vụcông nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phù hợp với thực tiễn và truyền thống Việt Nam; tiếp cận trình độgiáo dục phổthông ởcác nước phát triển trong khu vực và thếgiới” (Nghịquyết số40/2000/Quốc hội 10, ngày 9/12/2000). Đổi mới chương trình giáo dục phổthông phải là một quá trình từ đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp đến phương tiện giáo dục, đánh giá chất lượng giáo dục. Điều này được thểhiện trong Luật giáo dục: “Chương trình giáo dục phổthông thểhiện mục tiêu giáo dục; quy định chuẩn kiến thức, kỹnăng, phạm vi và cấu trúc nội dung giáo dục phổthông; phương pháp và hình thức tổchức hoạt động giáo dục, cách thức đánh giá kết quảgiáo dục đối với mỗi môn học ởmỗi lớp và mỗi cấp học của giáo dục phổthông” (Điều 29, mục II - Luật Giáo dục - 2005). Vai trò của kiểm tra đánh giá trong tiến trình đổi mới nền giáo dục nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đã được khẳng định nhưmột chiến lược, một chính sách giáo dục quốc gia. Thực tiễn công tác kiểm tra, đánh giá ởtrường phổthông hiện nay cho ta thấy tình trạng đánh đồng việc cho điểm với đánh giá năng lực học sinh; có xu hướng chú trọng kiến thức ghi nhớhơn là rèn kỹnăng và năng lực học sinh; công tác kiểm tra, đánh giá chịu sức ép của thi cửvà bệnh thành tích; các kết quảkiểm tra thường đểxếp loại học sinh hơn là tìm ra điểm mạnh yếu của học sinh đểgiúp học sinh tiến bộvà định hướng cho giáo viên trong việc cải tiến nội dung và phương pháp giảng dạy; giáo viên và nhà quản lý còn yếu vềnăng lực đánh giá trong giáo dục. Các giải pháp cải tiến thực trạng trên đang được tập trung vào các vấn đềlớn là: xây dựng cơchế đào tạo đội ngũchuyên gia về đánh giá trong giáo dục và bồi dưỡng năng lực đánh giá cho giáo viên; tạo sựthay đổi mạnh mẽvềnhận thức đối với công tác kiểm tra đánh giá; cải tiến phương pháp kiểm tra đánh giá phù hợp với những định hướng của giáo dục Việt Nam. 5 Đánh giá trong giáo dục là công cụ đểxác định năng lực nhận thức người học, điều chỉnh quá trình dạy học. Đổi mới phương pháp dạy học được chú trọng để đáp ứng những yêu cầu mới của mục tiêu giáo dục nên việc kiểm tra, đánh giá phải chuyển biến mạnh theo hướng phát triển trí thông minh, sáng tạo của học sinh, khuyến khích vận dụng linh hoạt các kiến thức, kỹnăng đã học vào những tình huống thực tế, làm bộc lộkhảnăng của học sinh. Đánh giá không chỉthực hiện ở thời điểm cuối cùng của mỗi giai đoạn giáo dục mà trong cảquá trình giáo dục. Hướng tới yêu cầu kiểm tra đánh giá công bằng, khách quan kết quảhọc tập của học sinh, ngoài phương pháp đánh giá bằng quan sát và vấn đáp, trong phương pháp viết người ta bổsung các hình thức đánh giá khác như đưa thêm các dạng câu hỏi trắc nghiệm khách quan; chú ý hơn tới việc đánh giá cảquá trình lĩnh hội tri thức của học sinh, quan tâm tới việc tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh. Trên cơsởnắm chắc kiến thức đo lường và đánh giá trong giáo dục, cần tiến hành xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm (gồm cảcâu hỏi TNKQ và TL) chuẩn hoá cho từng môn học của mỗi cấp học hay bậc học. Sửdụng ngân hàng này, học sinh có thểtựôn tập kiểm tra kiến thức, giáo viên có thểsửdụng đểkiểm tra đánh giá học sinh. Đểlàm được điều này, phải bắt đầu từviệc đào tạo đội ngũchuyên gia về đánh giá trong giáo dục và bồi dưỡng các kiến thức vềkhoa học đo lường đánh giá trong giáo dục cho giáo viên ởmọi cấp học, bậc học. Công cuộc đổi mới công tác kiểm tra đánh giá ởTHPT hiện nay đang được ngành giáo dục đặc biệt quan tâm, các giáo viên THPT được tập huấn về đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá, tuy nhiên hiệu quảchưa cao. Đa sốgiáo viên chưa có nhận thức đúng đắn vềcông tác kiểm tra đánh giá, phần lớn vẫn quan niệm rằng kiểm tra chỉ đểcho điểm và xếp hạng học sinh. Các câu hỏi trắc nghiệm khách quan do giáo viên soạn không được phân tích, đánh giá nên các đềkiểm tra do giáo viên soạn cũng chưa có hiệu quả. Các trường THPT có đội ngũgiáo viên đông đảo giảng dạy ởtừng bộmôn, nếu có kiến thức chuyên môn sâu sắc cộng với kiến thức về đo lường đánh giá, chắc chắn việc cùng nhau góp phần thành lập ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm dùng đểkiểm tra đánh giá kết quảhọc tập của học sinh là việc làm không khó, nhưng sẽmất nhiều thời gian và công sức. Trước tình hình nhưvậy, là một giáo viên dạy Toán THPT, tôi chọn đềtài luận văn: “Nghiên cứu, xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng đểkiểm tra đánh giá kết quảhọc tập môn Toán lớp 12 tại trường THPT Bến Tre, Vĩnh Phúc”. Kết quảnghiên cứu của luận văn sẽlà tài liệu cần thiết góp 6 phần vào quá trình đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá kết quảhọc tập của học sinh ởbậc THPT, đồng thời nâng cao kỹnăng của giáo viên trong việc thiết kếcâu hỏi TNKQ dùng đểkiểm tra đánh giá kết quảhọc tập của học sinh. 2. Mục đích nghiên cứu của đềtài

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC