Đề tài Ngoại vi tích cực và ngoại vi tiêu cực

Thông tin tuyên truyền, giáo dục, nâng cao kiến thức ý thức về tầm quang trọng của việc hiến máu. Quan tâm đến sức khỏe người hiến máu, hỗ trợ khi cần thiết. Vận động biểu dương, khen thưởng đối với những người hiến máu. Tạo mối quan hệ tốt giữa người vận động, bác sĩ, nhân viên, tuyên truyền viên đối với người hiến máu

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC