Đề tài Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trong tố tụng dân sự

Xuất phát từ nguyên tắc bảo đảm quyền được bảo vệ của đương sự, khi tham gia tố tụng, đương sự có thể tự mình hoặc nhờ người khác bảo vệ. Và thực sự, lý luận cũng như thực tiễn đã chứng minh vai trò của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trong các giai đoạn của TTDS là hết sức quan trọng. Tuy nhiên, hiện nay có nhiều quan điểm khác nhau về các giai đoạn trong tố tụng dân sự, đặc biệt là giai đoạn thi hành án. Vì vậy, trong phạm vi bài tập, nhóm sẽ không đề cập đến vai trò, hoạt động của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trong giai đoạn thi hành án dân sự.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC