Đề tài Nguyên cứu dự báo hạn hán vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên và xây dựng các giải pháp phòng chống- Điều tra hiện trạng hệ thống nguồn nước, nhu cầu dùng

(Bản scan) Vùng duyên hải Miền Trung là dải đất hẹp chạy dài theo chiều Bắc Nam, nằm ở sườn Đông dải Trường Sơn. Địa hình dốc theo chiều Tây - Đông và bị chia cắt theo hướng Bắc- nam do sự phát triển theo chiều ngang của dãy Trường Sơn ăn sâu ra biển

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC