Đề tài Nguyên tắc quyền tự định đoạt của đương sự trong tố tụng dân sự và kiến nghị nhằm đảm bảo thực hiện quyền tự định đoạt của đương sự

Nguyên tắc QTĐĐ của đương sự trong TTDS là một trong những nguyên tắc cơ bản, chi phối quá trình TTDS. Nó luôn được coi trong trong bất kì giai đoạn nào của sự phát triển kinh tế xã hội,và được quy định trong nhiều văn bản pháp lí, hiện nay được luật hóa tại Điều 50 Hiến pháp 1992 và Điều 5 BLTTDS 2004. Tuy nhiên thực tế trong quy định của pháp luật cũng như thực tiễn thực hiện nguyên tắc này vẫn chưa được bảo đảm thực hiện một cách tốt nhất. Sau đây em xin đề cập đến một số vấn đề lí luận cũng như thực tiễn thực hiện nguyên tắc này và đưa ra các định hướng khắc phục.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC