Đề tài Những cơ hội, thách thức và một số giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng may mặc trong thời gian tới

Việt Nam gia nhập vào tổ chức thương mại thế giới WTO nên các thủ tục xuất nhập khẩu cũng đã được đơn giản hóa đi rất nhiều, các thủ tục xuất khẩu không còn là rào cản quá lớn đối với các doanh nghiệp xuất khẩu. Đối với các doanh nghiệp dệt may muốn phát triển hơn trong thời gian tới thì cần nhận thêm được sự ưu đãi trợ giúp và khuyến khich từ nhà nước. Do vậy đưa ra một số kiến nghị với nhà nước như sau:  Đưa ra những chính sách ưu đãi khuyến khích các doanh nghiệp dệt may - Hỗ trợ, tư vẫn cho các doanh nghiệp với lãi suất ưu đãi, thủ tục vay vốn để mở rộng hoạt động kinh doanh, đưa ra những chính sách để thu hút đầu tư nước ngoài về máy móc công nghệ hiện đại của thế giới nhằm phát triển ngành công nghiệp dệt may đẩy mạnh xuất khẩu ra thế giới - Thành lập trung tâm tư vấn thương mại, cung cấp thông tin thị trường cho các doanh nghiệp, hỗ trợ các doanh nghiệp dệt may trong việc nghiên cứu thị trường xuất khẩu và xu hướng tiêu dùng của thị trường đó. Về sự thay đổi tỷ giá, quy định hải quan, những chính sách thương mại đầu tư của nước nhập khẩu. Như vậy sẽ giúp cho cả ngành dệt may có đủ thông tin và phát triển tốt nhất với chi phí thấp nhất  Áp dụng chính sách tỷ giá hối đoái linh hoạt để khuyến khích xuất khẩu Viêt Nam có nền kinh tế chính trị ổn định, là một lợi thế trong việc giao lưu kinh tế thế giới. Và việc có mối quan hệ tốt với các tổ chức quốc tế cũng như tổ chức tài chính tiền tệ thế giới, ký kết hiệp đinh hợp tác thuwogn mại với EU và với chính phủ các nước khác, là thành viên của ASEAN, WTO nên việc giao lưu kinh tế của Việt Nam ngày càng tăng, hoạt động xuất khẩu cũng được thúc đẩy mạnh mẽ. Chính sách tỷ giá với tư cách là công cụ điều tiết vĩ mô có vai trò ngày càng lớn đối với sự phát triển kinh tế đất nước, nhất là trong quan hệ hợp tác kinh tế quốc tế. Do vậy việc điều chỉnh tỷ giá phải phù hợp với sức mua thực tế cảu đồng Việt Nam so với các ngoại tệ khác, đặc biệt là đồng đô la, phù hợp với cung cầu ngoại hối trên thị trường, để đảm bảo ổn định trong kinh tế đối nội và tăng trưởng kinh tế đối ngoại Nhà nước cần tạo điều kiện thuận lợi về phương diện thanh toán quan hệ ngoại hối cho các hoạt động kinh tế đối ngoại, đồng thời hỗ trợ cải cách và chuyển dịch cơ cấu kinh tiế để thực hiện nhanh chóng công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, và mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, và tạo điều kiện hỗ trợ cho xuất khẩu  Đảm bảo ổn định chính trị và kinh tế, mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị với các nước trên thế giới Có thế nói sự ổn đinh chính trị và kinh tế là nhân tố tạo sức hấp dẫn lớn nhất đối với các doanh nghiệp nươc ngoài. Trong những năm gần đây cùng với sự ổn định chính trị và đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô nền kinh tế nên đã tạo được cơ hội cho các doanh nghiệp trong nước tham gia vào hoạt động kinh doanh quốc tế Để khuyến khích các hoạt động kinh tế đối ngoại và khuyến khích xuất khẩu thì bên cạnh việc đảm bảo ổn định chính trị và kinh tế thì cần giữ vững quan hệ hòa bình với các nước trong khu vực cũng như trên toàn thế giới, đẩy mạnh quan hệ hợp tác hữu nghị với các nước tạo bầu không khí thuận lợi cho hoạt động kinh doanh quốc tế nói chung và hoạt động xuất khẩu nói riêng. Nhà nước cần tạp môi trường kinh doanh thuận lợi cho hoạt động của các doanh nghiệp để phát triển được ngành công nghiệp dệt may. Đây là một trong những giải pháp hết sức căn bản nhưng lại mang tính tổng thể bởi nó cần phối hợp của chính phủ, của mọi ngành chức năng và các định chế xã hội.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC