Đề tài Những giải pháp gia tăng kim ngạch xuất khẩu Thủy sản công ty xuất khẩu Thủy sản TP Hồ Chí Minh - Seaprodex Saigon

(Bản scan) Thủy sản là một ngành kinh tế quan trọng của Việt Nam. Tiềm năng kinh tế lớn, dân vùng biển cần cù, lao động dư thừa nhiều nhưng dân còn nghèo, vốn đầu tư còn hạn chế. Coi trọng phát triển thúy sản là cơ sở vững chắc cho sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội vùng biển

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC