Đề tài Những Nguyên Lý Sáng Tạo Trong Điện Toán Đám Mây

Sự phát triển của lịch sử xã hội loài người đã gắn liền với quá trình sáng tạo. Đó là một quá trình sáng tạo lâu dài và liên tục, từ việc chế tạo ra các công cụ thô sơ cho tới công cụ hiện đại hơn sử dụng nhiệt năng và tới sự phát minh ra điện đã đánh dấu một bước phát triển nhảy vọt trong sáng tạo, các máy tính khổng lồ cho tới các máy tính cá nhân nhỏ gọn lần lượt xuất hiện. Sự sáng tạo trở thành thành phần quan trọng trong việc xây dựng xã hội hiện đại. Cùng với sự sáng tạo, con người ngày càng đạt được những thành tựu vượt bậc trong khoa học công nghệ. Do nhu cầu cải tiến sáng tạo trong công nghệ phục vụ cho cuộc sống ngày càng cao đòi hỏi phải có một môn khoa học chuyên nguyên cứu về phương pháp sáng tạo giúp cho việc sáng tạo được dễ dàng và có cơ sở lý thuyết rõ ràng hơn. Vì thế các phương pháp luận sáng tạo ra đời với mục đ ch trang bị cho người học hệ thống các phương pháp các k năng thực hành về suy ngh để giải quyết các vấn đề và ra quyết định một cách sáng tạo về l u dài tiến tới điều khiển được tư duy sáng tạo của con người. Trong phạm vi bài tiểu luận này, em sẽ tìm hiểu tổng quan về khái quát một xu hướng của công nghệ thông tin hiện đại mà thế giới đang hướng đến sự hoàn thiện đó là công nghệ điện toán đám m y. Kèm theo đó em xin nêu ra và ph n t ch theo ý kiến chủ quan của mình, những nguyên lý sáng tạo đã được ứng dụng trong công nghệ này, sau đó giới thiệu một số ứng dụng sáng tạo gần sử dụng điện toán đám m y.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC