Đề tài NHỮNG NGUYÊN LÝ SÁNG TẠO ỨNG DỤNG PHÁT TRIỂN HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS

Khoa học và công nghệ là đặc trưng của thời đại, nghiên cứu khoa học đã trở thành hoạt động s ôi nổi và rộng khắp trên phạm vi toàn cầu. Các thành tựu của khoa học hiện đại đã làm thay đổi bộ mặt thế giới. Khoa học và công nghệ đã trở thành động lực thúc đẩy sự tiến bộ nhân loại. Cùng với nghiên cứu khoa học hiện đại, mọi người đang chú ý đến phương pháp nhận thức khoa học, coi đó là nhân tố quan trọng để phát triển khoa học. Windows là hệ điều hành phổ biến nhất thế giới. Nó phục vụ cho người dùng ở mọi lĩnh vực từ văn phòng, khoa học, kỹ thuật hay người s ử dụng máy tính bình thường đến các lĩnh vực giải trí. Windows không ngừng phát triển và cải tiến từ phiên bản 1.0 đến Windows 8 hiện nay. Mỗi bước phát triển của hệ điều hành Windows mang lại cho người dùng những giá trị đích thực và nó góp phần không nhỏ cho sự phát triển trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Trong phạm vi của bài thu hoạch nhỏ này, em sẽ trình bày một số vấn đề nhìn nhận s ự vận dụng các thủ thuật sáng tạo cơ bản trong quá trình phát triển hệ điều hành Windows qua các phiên bản từ 1.0 đến Windows 8. Qua đây, em cũng xin được gửi lời cả m ơn đến Giáo sư - Tiến s ỹ Khoa Học Hoàng Kiếm, người đã tận tâm truyền đạt những kiến thức nền tảng cơ bản cho chúng em về môn học “Phương pháp nhiên cứu khoa học trong tin học”. Việc vận dụng một cách hợp lý những nguyên tắc s áng tạo này sẽ mở ra hướng mới trong s uy nghĩ, trong phương pháp luận nguyên cứu khoa học về lĩnh vực tin học.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC