Đề tài Những tác động của biến động lãi suất ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vận tải biển

Tháng 11 năm 2007, Việt Nam gia nhập WTO, kin tế thị trường ngày càng phát triển .Cạnh tranh là bản chất vốn có của nền kinh tế thị trường và ngày càng khốc liệt. Nền kinh tế Việt Nam ngày càng hòa nhập nền kinh tế thế giới. Các doanh nghiệp vận tải biển việt Nam đứng trước nhiều cơ hội song cũng không ít những thử thách . với những biến động của thị trường Đặc biệt là biến động lãi suất ,doanh nghiệp cần nắm rõ quy luật cũng như bản chất để có thể tồn tại và phát triển bền vững ,phát huy nội lực ,biết tận dụng những cơ hội và tiềm năng sẵn có để có những bước đi đúng đắn . Trên cơ sở tiếp thu kế thừa những kiến thức đã học về thị trường tài chính . và để làm sang tỏ những vấn đề cũng như tìm ra những lối đi đúng đắn cho doanh nghiệp vận tải biển . Nhóm nghiên cứu về tình hình biến động lãi suất tại Việt Nam thu thập cũng như phân tích tình hình biến động lãi suất tai việt nam va xem xét những ảnh hưởng đến hoạt dộng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vận tải biển đồng thời cũng đưa ra nhữn g nhận xét cũng như những giải pháp cho bài toán tồn tại và phát triển của doanh nghiệp vận tải biển trong giai đoạn hiện nay

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC