Đề tài Những thành tựu và hạn chế trong việc thu hút và sử dụng nguồn vốn đầu tư trực tiếp FDI của nước ngoài ở Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua

1/ Lí do chọn đề tài: Việt Nam có 64 tỉnh thành, trong đó nổi bật với thành phố Hồ Chí Minh- có thể nói đây là thành phố có sự phát triển kinh tế mạnh nhất nước ta. Và cũng là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước trong việc thực hiện chính sách thu hút đầu tư nước ngoài- một trong những nguồn vốn quan trọng đối với cả nước, trong đó FDI được coi là nguồn vốn thích hợp. Dẫn đầu cả nước về việc thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong một thời gian dài, nhưng trong một vài năm gần đây việc thu hút nguồn vốn này tại TP.Hồ Chí Minh đang có xu hướng giảm dần khi đang tồn tại những vần đề cần được nghiên cứu, giải quyết. Mặt khác trong điều kiên cạnh tranh đang hết sức gay gắt như hiện nay thì để đạt được mức độ phát triển như mong muốn chắc chắn sẽ gặp không ít khó khăn. Thành phố Hồ Chí Minh cũng là vùng kinh tế trọng điểm phía nam đã, đang và sẽ có nhiều đóng góp quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế- xã hội của cả nước.Vì vậy vấn đề đặt ra là phải biết cách lựa chọn cũng như biết cách thu hút nguồn vốn FDI góp phần xây dựng hiệu quả chiến lược phát triển kinh tế- xã hội ở nước ta một cách toàn diện hơn. Đất nước ta đang chủ động hội nhập ngày càng sâu hơn, rộng hơn với nền kinh tế trên khu vực và thế giới. Đặc biệt vào tháng 1/2007, Việt Nam chính thức trở thành thành viên của tổ chức thương mại thế giới (WTO). Sự kiên này đã mở ra cho Việt Nam nhiều cơ hội thuận lợi để vươn mình ra thế giới hợp tác làm ăn với nước bạn, nhưng bên cạnh đó cũng đặt ra không ít những thách thức đòi hỏi chúng ta phải có hướng đi đúng đắn. Vì những lí do trên, sinh viên chuyên ngành kinh tế học chúng tôi đã quyết định tìm hiểu, nghiên cứu và ra mắt đề tài: ” Những thành tựu và hạn chế trong việc thu hút và sử dụng nguồn vốn đầu tư trực tiếp FDI của nước ngoài ở thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua”. 2/ Mục đích nghiên cứu:  Làm rõ một số vấn đề lí luận về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài.  Đem đến cho mọi người có cái nhìn tổng quan về những thành tựu trong việc thu hút và sử dụng nguồn vốn FDI tại TP.Hồ Chí Minh trong những năm qua. Đồng thời thấy được những hạn chế. Từ đó, đưa ra các giải pháp thích hợp góp phần nâng cao số lượng cũng như chất lượng các dự án đầu tư vào TP.Hồ Chí Minh nói riêng và VN nói chung. 3/ Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: 3.1. Đối tượng: Nghiên cứu đầu tư trực tiếp nước ngoài tại TP.HCM về những thành tựu đạt được trong thời gian qua. Qua đó, chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục. 3.2. Phạm vi nghiên cứu: - Phạm vi vấn đề nghiên cứu: những vấn đề liên quan đến thành tựu và hạn chế trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài - Phạm vi thời gian: Từ năm 1988-10/2008 - Phạm vi không gian: Trên địa bàn thành phố HCM . 4/ Phương pháp nghiên cứu: Kết hợp linh hoạt các phương pháp: Phương pháp thống kê Phương pháp so sánh Phương pháp phân tích Phương pháp tổng hợp

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC