Đề tài Những yếu tố ảnh hưởng tới tính tích cực học tập của sinh viên đại học

“Mục tiêu cuối cùng của hệthống giáo dục là chuyển giao cho cá nhân gánh nặng của việc tựtheo đuổi việc học tập của chính mình” (I.W.Gardener). Bản chất của giáo dục đại học (GDĐH) chính là học đểbiết cách tựhọc hay nói một cách khác chính là rèn luyện tư duy độc lập. Trong thếgiới phát triển như vũbão ngày nay, sống cũng có nghĩa là không ngừng phải học hỏi, học suốt đời. Bởi vì trước hết tri thức là vô tận và ngày càng vô tận. Nếu phải mất 1500 năm đầu Công nguyên khối lượng kiến thức của toàn nhân loại mới nhân lên được gấp đôi thì tốc độnhân đôi đó ngày nay chỉlà 18 tháng, và khoảng thời gian đểđạt được tốc độđó trong nền kinh tếtri thức lại ngày càng được rút ngắn. Tiếp theo, từcác quan điểm đuổi theo kiến thức, chỉbiết có học kiến thức, nếu nền giáo dục chỉra sức nhồi nhét vào đầu sinh viên (SV) bao nhiêu thứ, thì nhiều mấy cũng không thấy đủ. Vảlại, khối lượng kiến thức thì tăng hàng ngày hàng giờ, nhưng thời gian dành cho đào tạo ởhệđại học hàng thếkỷnay hầu như không thay đổi. Vậy bằng cách nào đểngười học có thểnắm bắt được kiến thức của nhân loại mà không bịquá tải hay hụt hẫng? ỞViệt Nam, định hướng đổi mới phương pháp dạy và học đã được xác định từNghịquyết Trung ương 4 khoá VII (1-1993). Nghịquyết Trung ương 2 khoá VIII (12-1996) nêu rõ: “Đổi mới mạnh mẽphương pháp giáo dục và đào tạo, khắc phục lối truyền thụmột chiều, rèn luyện nếp tư duy sáng tạo của người học. Từng bước áp dụng các phương pháp tiên tiến và phương tiện hiện đại vào quá trình dạy-học, bảo đảm điều kiện và thời gian tựhọc, tựnghiên cứu cho học sinh, nhất là SV đại học. Phát triển mạnh phong trào tựhọc, tự đào tạo thường xuyên và rộng khắp trong toàn dân”. Đây là một quan điểm đúng đắn, tiến bộ, phù hợp với yêu cầu của thời đại và sựphát triển của nước ta . Do đó, tư tưởng này được thểchếhoá trong Luật Giáo dục (12-1998) và được cụthểhoá trong các chỉthịcủa BộGiáo dục và Đào tạo, đặc biệt là chỉthịsố15 (4-1999). Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software Nội dung cơ bản của phương hướng này là chuyển trọng tâm hoạt động từ giáo viên sang học sinh, làm cho người học phải huy động toàn bộchức năng tâm lý, toàn bộnhân cách và các điều kiện của bản thân đểchủđộng phấn đấu đạt được mục tiêu giáo dục cho thầy giáo và nhà trường đặt ra. Thực hiện được phương hướng này, chúng ta sẽthực sựbiến được quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo. “Phương pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực, tựgiác chủđộng, tư duy sáng tạo của người học; bồi dưỡng năng lực tựhọc của người học, lòng say mê học tập và ý chí vươn lên” (Luật Giáo dục, chương I điều 4). Hoạt động tích cực, chủđộng, độc lập sáng tạo của người học đóng một vai trò rất quan trọng trong việc hình thành và phát triển nhân cách của họ. Phát huy được tính tựgiác, năng động, sáng tạo của tập thểhọc sinh cũng như của từng cá nhân học sinh trong việc xác định nhiệm vụvà lựa chọn các biện pháp giáo dục là tiền đềtất yếu đểđảm bảo sựthành công của công tác giáo dục nói chung, đào tạo nói riêng. Tuy nhiên, học tích cực không phải là một thủthuật hay một công cụ. Để chấp nhận khái niệm sư phạm của học tích cực cần có sựthay đổi hành vi của cả thầy và trò. Học không phải là điều được làm cho học sinh mà là điều học sinh tự làm cho mình. Người thầy phải khuyến khích học sinh của mình nhận ra rằng các em phải tựdạy mình với sựgiúp đỡcủa thầy (chứkhông phải ngồi đó và chờcó kiến thức nhờthẩm thấu). Chúng ta cần nghiên cứu đểphát hiện ra những thay đổi hành vi đó và điều quan trọng hơn là chúng ta cần tìm ra được những nhân tốnào ảnh hưởng đến việc thay đổi hành vi trong quá trình dạy - học. Việc tìm ra các yếu tố ảnh hưởng tới tính tích cực học tập của SV không chỉ có ý nghĩa vềmặt lý luận mà còn có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, khi chúng ta đang tiến hành triển khai học chếtín chỉcùng với việc đổi mới phương pháp dạy và học đểtừng bước nâng cao chất lượng đào tạo ngang tầm khu vực và quốc tế. Xuất phát từnhững lý do trên, chúng tôi đã chọn đềtài nghiên cứu: “Những yếu tố ảnh hưởng tới tính tích cực học tập của SV đại học”. Chúng tôi hy vọng đềtài sẽgóp phần hệthống hoá cơ sởlý luận vềtính tích cực (TTC) học tập và kết quảcủa đềtài sẽgiúp cho người dạy, người học và người Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software quản lý nhận rõ TTC trong hoạt động học của SV (SV) đại học, từđó có những phương pháp dạy, phương pháp học và quản lý dạy và học có hiệu quảcao.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC