Đề tài Ô nhiễm môi trường nước ở Việt Nam

Ô nhiễm nước là sự thay đổi theo chiều xấu đi các tính chất vật lý – hoá học – sinh học của nước, với sự xuất hiện các chất lạ ở thể lỏng, rắn làm cho nguồn nước trở nên độc hại với con người và sinh vật. Làm giảm độ đa dạng sinh vật trong nước

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC