Đề tài Phạm trù "cái đẹp" trong Mỹ học phương Tây trước Mác

1. Lý do chọn đề tài Tìm hiểu tư tưởng triết học nói chung, tư tưởng mỹ học nói riêng có vai trò to lớn giúp cho chúng ta nhận thức được rằng quy luật tiến hóa của lịch sử xã hội có sự đóng góp rất lớn của sự nhận thức về cái Đẹp, về Nghệ thuật. Sự nhận thức này luôn gắn liền với sự sinh thành lý tưởng thẩm mỹ-lý tưởng bao hàm những giá trị nhân văn của dân tộc và thời đại-định hướng cho chúng ta xác lập nội dung cơ bản về mục đích sống, ý nghĩa sống và tạo nguồn năng lực sống cho con người. Đất nước đang trong tiến trình đổi mới gắn liền với tiến trình hội nhập. Trong tiến trình này, với những tri thức từ lịch sử tư tưởng mỹ học sẽ giúp chúng ta dễ dàng nhận diện những giá trị và phản giá trị của các trào lưu văn hóa nghệ thuật đang diễn ra trong nước và trên thế giới để có sự sàng lọc làm phong phú cho hệ giá trị văn hóa thẩm mỹ của Việt Nam. Mỹ học giúp cho người học có được những kiến thức cơ bản về các qui luật chung nhất quan hệ thẩm mỹ và quan trọng hơn là kiến thức về cái đẹp, về thị hiếu, về lý tưởng thẩm mỹ, về nghệ thuật. Và như vậy, trên cơ sở những kiến thức cơ bản đó nhằm nâng cao trình độ thẩm mỹ, năng lực cảm thụ, đánh giá cái đẹp trong cuộc sống và trong nghệ thuật, năng lực sáng tạo “theo những qui luật của cái đẹp” của người học cũng không ngoài mục đích này. Không những thế nó còn góp phần rèn luyện phương pháp tư duy biện chứng cho người học. Triết học phương Tây nói chung và Mỹ học phương Tây nói riêng là một trong những kho tàng tri thức của tư tưởng nhân loại. Việc tìm hiểu những giá trị tư tưởng “cái đẹp” trong Mỹ học phương Tây có ý nghĩa không chỉ với lịch sử Mỹ học mà còn có ý nghĩa to lớn đối với việc nhận diện những giá trị và phản giá trị của các trào lưu văn hóa nghệ thuật. Chính vì vậy, học viên chọn đề tài “Phạm trù “cái đẹp” trong Mỹ học phương Tây trước Mác”. 2. Tình hình nghiên cứu Nghiên cứu về “cái đẹp” trong lịch sử tư tưởng Mỹ học đã có nhiều công trình khoa học đề cập đến: Tác phẩm “Mỹ học” của Denis Humain do Nhà xuất bản Văn hóa, Hà Nội năm 1995. Nhưng công trình này chỉ mang tính khái quát nhằm giới thiệu cho người đọc hiểu được tinh thần cơ bản của một số nhà tư tưởng mỹ học tiêu biểu. Tác phẩm Mỹ học Hegel-những văn bản chọn lọc, do Nhà xuất bản Khoa học Xã hội xuất bản năm 1996 cũng đề cập tới các vấn đề trong Mỹ học của Hegel thông qua những văn bản và tác phẩm chọn lọc của ông. Ngoài ra có nhiều công trình đề cập và lý giải các vấn đề mỹ học như: Mỹ học cơ bản và nâng cao của M.F Ốp-xi-an-nhi-kốp, Nhà xuất bản Văn hóa-Thông tin 2001; Mỹ học của Hegel (Phan Ngọc giới thiệu và dịch), Nxb Văn học, 2005; Mỹ học của Diderot (Phùng Văn Tửu giới thiệu và dịch), Nxb Khoa học Xã hội, 2006, Phê phán năng lực phán đoán của Immanuel Kant (Bùi Văn Nam Sơn dịch và chú giải), Nxb Tri thức, 2007. Nhìn chung, các nhà nghiên cứu đã đề cập tới “cái đẹp” trong lịch sử Mỹ học với tư cách một phạm trù và dừng lại ở cấp độ lý luận. Việc nghiên cứu “cái đẹp” trong từng giai đoạn phát triển của Mỹ học phương Tây còn ít công trình đề cập cụ thể. 3. Mục tiêu và nhiệm vụ - Mục đích: Đề tài được thực hiện nhằm mục tiêu làm rõ quan điểm về cái đẹp trong Mỹ học phương Tây trước Mác hiện qua các tư tưởng và trường phái Mỹ học, qua lối sống và văn hóa của người phương Tây. - Nhiệm vụ: Để đạt được mục tiêu trên, đề tài phải thực hiện những nhiệm vụ sau: * Làm rõ điều kiện lịch sử, kinh tế, xã hội, văn hóa phương Tây qua các giai đoạn phát triển của Mỹ học; * Các giai đoạn phát triển của Mỹ học phương Tây thể hiện quan điểm về “cái đẹp”; * Nội dung của phạm trù “cái đẹp” qua các nhà tư tưởng; * Đánh giá vai trò, ý nghĩa của phạm trù “cái đẹp” đối với sự phát triển của Mỹ học nói chung và Mỹ học Mác-Lênin nói riêng. 4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu Cơ sở lý luận: Đề tài được thực hiện trên cơ sở lý luận của Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp chung nhất mà đề tài sử dụng là phương pháp biện chứng duy vật, ngoài ra, đề tài sử dụng các phương pháp phân tích, phương pháp tổng hợp, phương pháp lịch sử, phương pháp logic, v.v. 5. Giới hạn của đề tài Đề tài nghiên cứu phạm trù “cái đẹp” trong Mỹ học phương Tây qua ba giai đoạn: giai đoạn Hy Lạp và La Mã cổ đại, thời kỳ Trung cổ và Phục hưng, thời kỳ Mỹ học Cổ điển Đức. 6. Ý nghĩa của đề tài Đề tài góp phần làm rõ hơn phạm trù “cái đẹp” trong quan điểm Mỹ học trước Mác và ảnh hưởng của nó tới văn hóa phương Tây. Đề tài có thể làm tài liệu tham khảo cho những ai quan tâm tới vấn đề “cái đep” trong quan điểm Mỹ học phương Tây. 7. Kết cấu của đề tài Ngoài Phần Mở đầu, Kết luận và danh mục Tài liệu tham khảo, đề tài được chia làm hai chương và năm mục. Trong đó: chương 1 trình bày “Tiền đề hình thành và phát triển của phạm trù “cái đẹp” trong Mỹ học phương Tây trước Mác”, chương 2 trình bày “Phạm trù “cái đẹp” trong Mỹ học phương Tây trước Mác”.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY