Đề tài Phân tích các nguyên nhân dẫn đến thất nghiệp của Việt Nam và các chính sách mà chính phủ Việt Nam đã thực hiện để giải quyết vấn đề thất nghiệp trong những năm gần đây

Để thảo luận đề tài, chúng tôi xin trình bày những nội dung chính sau: Những vấn đề cơ bản về thất nghiệp Thực trạng thất nghiệp ở Việt Nam trong những năm gần đây Giải pháp giải quyết thất nghiệp Chính sách của chính phủ Việt Nam về vấn đề này

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC