Đề tài Phân tích chỉ tiêu tài chính và phi tài chính Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long

Phần I. Phân tích chỉ tiêu phi tài chính của công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long 1. Giới thiệu chung về công ty 1.1 Năng lực pháp lý • Tên pháp định: Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long • Tên quốc tế: Cuu Long Pharmaceutical Joint Stock Corporation • Viết tắt: PHARIMEXCO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC