Đề tài Phân tích chiến lược đối với ngân hàng ACB

Trên chặng đường 15 năm hình thành và phát triển, ngân hàng ACB đã và đang từng bước khẳng định được vị thế và tầm ảnh hưởng của mình trong toàn ngành ngân hàng. Với kết quả hoạt động kinh doanh mà ACB đạt được qua các năm, ngân hàng ACB đã liên tục đuợc đánh giá là “The best Bank in Viet Nam” trong nhiều năm liền. Để có được thành công như ngày nay đó chính là sự nỗ lực của tất cả các nhân viên cũng như nhà quản lý của ngân hàng ACB thể hiện qua tầm nhìn chiến lược và mục tiêu chiến lược của ngân hàng. Điều đặc biệt làm nên sự thành công của ACB không thể không nói đến sự lãnh đạo tài tình của các cấp quản lý của ngân hàng. Với tài năng phẩm chất của mình các nhà lãnh đạo ACB không chỉ đề xuất những chiến lược kinh doanh hiệu quả mà còn thu hút được những người tài cho ACB mang lại nguyên khí mới cho ngân hàng trong cạnh tranh. Nhà quản lý của ACB đã từng nói với một cán bộ du học từ nước ngoài về làm việc cho ACB “ Tôi không thể trả lương cho cậu cao như các ngân hàng nước ngoài, nhưng làm việc với ACB chúng ta có chung một nỗ lực để chứng minh rằng ngân hàng Việt Nam có thể đứng vững và đương đầu trong cạnh tranh khu vực và kinh doanh giỏi trong lĩnh vực tài chính công tác”

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC