Đề tài Phân tích chiến lược hiện tại và cải thiện thực hiện chiến lược của ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam TechcomBank giai đoạn 2009-2014

Thịtrường tài chính Việt Nam đang chịu áp lực vềsựtăng trưởng nhanh, mạnh phù hợp với nhu cầu toàn cầu hóa. Ngành tài chính ngân hàng là ngành đnag có tốc độ tăng trưởng cao, qui mô liên tục được mởrộng. Các qui định vềluật, chính sách đang được nhà nước cải thiện hỗtrợcho các tổchức tín dụng phát triển. Techcombank là một trong những ngân hàng thương mại cổphần nội địa đã có những thay đổi, những bước đi chiến lược cho từng thời kỳphát triển của mình một cách chủ động. Do đó, Techcombank là môi trường thực tế, phù hợp với việc nghiên cứu bằng cách áp dụng mô hình chiến lược và các công cụ để đánh giá và phân tích. Hiện tại, tôi đang công tác trong hệthống Techcombank nên tôi có cơhội đểtìm hiểu, thu thập thông tin thực tế đểhoàn thiện đồán. Đồng thời, tôi có cơhội vận dụng kiến thức mà mình có được đểphân tích, đánh giá chiến lược và có những cải tiến xây dựng việc thực hiện chiến lược một cách cụthể, hiệu quảhơn cho tổchức mà mình đang làm việc.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC