Đề tài Phân tích điều kiện và lợi thế để phát triển kinh doanh lữ hành nội địa nhận khách của Quảng Bình

Phát triển du lịch trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn trên cơ sở khai thác có hiệu quả lợi thế về điều kiện tự nhiên sinh thái,truyền thống văn hoá lịch sử,huy động tối đa nguồn lực trong nước và tranh thủ sự hợp tác,hỗ trợ quốc tế,góp phần thực hiện CNH-HĐH đất nước.Từng bước đưa nước ta trở thành một trung tâm du lịch có tầm cỡ trong khu vực,trong giai đoan hiện nay đó là mục tiêu tổng quát chiến lược phát triển du lịch VN trong giai đoạn hiện nay.Du lịch vốn được coi là ngành công nghiệp không khói bởi nó tạo nguồn lực lớn để tạo ra thu nhập quốc dân,tạo công ăn việc làm,là phương thức hiệu quả để phân phối lại thu nhập giữa các quốc gia và điều chỉnh cán cân thương mại quốc tế hoà tan xu thế toàn cầu hoá,hội nhập và phát triển,ngày nay nhu cầu du lịch ngày càng cao,người ta đi du lịch với nhiều mục đích khác nhau như nghỉ ngơi,giải toả,tham quan hay tìm kiếm cơ hội kinh doanh mà hiệu quả du lịch có thể mang lại cho nền kinh tế đất nước.Việt Nam trong giai đoạn gần đây đã trú trọng phát triêbr du lịch và nhà nước ta đã có nhiều chính sách thích hợp thúc đẩy sự phát triển du lịch,đưa đất nước con người VN ra giới thiệu với TG và đưa TG đến với VN.Vì vậy du lịch nước ta muốn hội nhập cùng thế giới cần nhiều yếu tố trong đó không thể thiếu yếu tố con người,đào tạo những cử nhân chuyên ngành du lịch hưỡng dẫn viên là việc cần thiết.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC