Đề tài Phân tích hiệu quả kinh tế của mô hình trồng đậu phộng tại huyện trà cú - Tỉnh Trà Vinh

Đồng bằng sông Cửu long được tạo thành bởi sự bồi đắp phù sa chín nhánh sông - dòng sông Mekong, là vựa lúa lớn nhất của Việt nam. Đồng bằng sông Cửu Long gồm 13 tỉnh Trà Vinh là khu vực có diện tích tuy không lớn lắm nhưng với những điều kiện thuận lợi, được thiên nhiên ưu đãi như hệ thống sông ngòi

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC