Đề tài Phân tích hoạt động marketing của Co.op mart

* Quan tâm chọn lọc hàng hóa theo thị hiếu của người tiêu dùng Theo định kỳ 3-6 tháng, Co.op mart sẽ thẩm định xem người tiêu dùng không quan tâm nhiều để đưa ra khỏi kệ hàng nhường chỗ cho những mặt hàng hóa mới vào

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC