Đề tài Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty gạch ốp lát Hà Nội

Trong những năm gần đây, nền kinh tế của nươc ta đã có nhưng chuyển biến tích cực của bao cấp chuyển sang nền kinh tế thị trường . cùng với sự phát triển trung củalền kinh tế đất nước, các doanh nghiêp việt nam cững đã từng bước trưởng thành và phát triển không ngừng lớn mạnh cả về thế và lực . Nhanh chóng hoà nhập vào nền kinh tế khu vực và cả thế giới. Một trong những nghành công nghiệp Việt Nam đã có được những tăng trương theo các mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế xã hội , nghành công nghiệp gạch ốp lát Hà Nội hiện nay đang phát triển trong xu thế thuận lợi, có nguồn lao động dồi dào, là động lực thúc đẩy nền kinh tế của Việt Nam cũng như công ty gạch ốp lát Hà Nội phát triển mạnh mẽ . Cùng với quá trình đổi mới phát triển nền kinh tế của đất nước và các nghành công nghiệp khác , nghành công nghiệp gạch ốp lát không ngừng phát triển hoàn thiện tổ chức sản xuất kinh doanh, với những sản phẩm đạt chất lượng cao đã đáp ứng được nhu cầu trong nước, đồng thời giải quyết việc làm cho hàng trăm công nhân lao động, giảm sự mất cân đối trong cán cân thương mạI của đất nước.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC