Đề tài Phân tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Đông Hòa

Hội nhập kinh tế quốc tế cơ hội và thách thức mở ra đối với tất cả các ngành nghề ở Việt Nam. Trong đó, ngành Nông nghiệp được đánh giá là ngành sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức nhất; do trình độ sản xuất còn thấp, các mặt hàng nông sản khi tham gia vào cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu lại vấp phải sự bảo hộ trong sản xuất của các nước phát triển. Điều đó càng tạo sức ép cần phải nâng cao năng lực cạnh tranh trong ngành Nông nghiệp Việt Nam. Hiện nay, Việt Nam còn khoảng gần 70% người dân số sống ở nông thôn và Nông nghiệp đang là nguồn sinh kế chính. Hàng năm, ngành Nông nghiệp cũng đóng góp hàng tỷ USD vào tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước Với vị trí quan trọng như vậy nông nghiệp là chìa khóa của sự ổn định và phát triển đối với người dân. Trong bối cảnh hội nhập WTO, nông nghiệp nước ta có thể có thêm nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng có không ít những tác động ảnh hưởng đến sự phát triển ổn định của ngành, ảnh hưởng đến an ninh lương thực của người nông dân, đặc biệt là nông dân nghèo. Mặt khác, vấn đề công nghiệp hóa và cơ khí hóa nông nghiệp để tăng năng suất và tăng cường khả năng cạnh tranh cho ngành Nông nghiệp Việt Nam vẫn đang là một bài toán khó. Có nhiều vấn đề nảy sinh trong quá trình chuyển giao công nghệ, phương pháp và sáng kiến nông nghiệp từ những nước công nghiệp phát triển sang các nước đang phát triển, chẳng hạn như thiếu vốn đầu tư và hệ thống tín dụng nông nghiệp và nông thôn, thiếu hoặc chưa có đủ các hành lang pháp lý nhằm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, không đủ khả năng và nguồn tài chính để thực hiện các nghiên cứu khoa học, đặc biệt về sinh học và tổ chức ứng dụng hiệu quả các kết quả nghiên cứu khoa học. Đây thực sự là một điểm yếu của nông nghiệp Việt Nam. Để tăng cường nguồn vốn đầu tư cho nền sản xuất có nhiều biện pháp khác nhau, đa dạng và phong phú, trong đó biện pháp rất quan trọng là nâng cao khả năng hoạt động tín dụng. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (NHNo) ra đời không chỉ giữ vai trò chủ đạo và chủ lực trong đầu tư vốn phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy mọi lĩnh vực khác của nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, mỗi vùng có điều kiện địa lý, kinh tế khác nhau nên công tác hoạt động tín dụng cũng gặp những khó khăn nhất định. Với mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch rộng khắp cả nước NHNo đang từng bước hỗ trợ nguồn vốn cho nông dân, giúp người nông dân làm giàu trên chính mảnh đất của họ. Huyện Đông Hòa đóng vai trò trong chiến lược liên kết vùng phát triển kinh tế của tỉnh Phú Yên. Sau khủng hoảng tài chính, đời sống bà con càng khó khăn hơn, hạn hán, mất mùa dẫn đến nhiều hộ nông dân thua lỗ, mất khả năng trả nợ. Điều này đã ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động tín dụng của chi nhánh NHNo&PTNT huyện Đông Hòa đang hoạt động trên địa bàn huyện. Từ những lý do trên, em quyết định chọn đề tài “Phân tích hoạt động Tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đông Hòa” nhằm tìm ra giải pháp đầu tư tốt nhất cho Ngân hàng; nâng cao hiệu quả tín dụng. Đồng thời, giúp nông dân tiếp cận được nguồn vốn một cách tối ưu, tăng năng suất, tăng khả năng cạnh tranh cho ngành Nông nghiệp Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. Đề tài gồm 4 chương như sau:  Chương 1: Giới thiệu về NHNo&PTNT huyện Đông Hòa  Chương 2: Phân tích hoạt động tín dụng tại NHNo&PTNT huyện Đông Hòa  Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại NHNo&PTNT huyện Đông Hòa  Chương 4: Kết luận và kiến nghị

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC