Đề tài Phân tích khái niệm và đặc điểm quảng cáo thương mại

“Quảng cáo là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân để giới thiệu với khách hàng về hoạt động kinh doanh, hàng hoá, dịch vụ của mình” (Điều 102 Luật Thương Mại 2005) Quảng cáo là hoạt động xúc tiến thương mại nhằm tuyên truyền giới thiệu hàng hóa, dịch vụ, hay hoạt động của hãng kinh doanh về hàng hóa dịch vụ đó, nhằm tạo sự hứng thú của khách hàng đối với sản phẩm. Từ đó kích thích sức mua của người tiêu dùng, đẩy mạnh hoạt động sản xuất, bán hàng và dịch vụ. Mục đích của hoạt động quảng cáo là nhằm tăng cường sự nhận thức của người tiêu dùng về sản phẩm, giúp người tiêu dùng có thể lựa chọn được sản phẩm thích hợp, và đó cũng là cách mà nhà sản xuất quảng bá sản phẩm. Với tác động của thông tin quảng cáo tâm lí khách hàng dễ bị thay đổi và dễ trở thành nô lệ của hàng hóa vì sự tiêu dùng được quảng cáo kích thích. Trong hoạt động quảng cáo thương mại các nhà sản xuất thường sử dụng ngôn từ phóng đại để kích thích thị hiếu của người tiêu dùng như: đệ nhất, tuyệt vời, tuyệt hảo.cho các sản phẩm của mình. Nó tạo nên sự thay đổi nhanh chóng các nhu càu tiêu dùng, dẫn đến hình thành lối sống tiêu dùng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC