Đề tài Phân tích môi trường chiến lược của SeaBank

Các hoạt động kinh doanh chiến lược: 1.Ngân hàng cá nhân 2.Ngân hàng Doanh Nghiệp 3.Ngân hàng Điện tử 4.Ngân hàng Đầu tư Tầm nhìn, sứ mạng kinh doanh của DN Tầm nhìn chiến lược : Từ năm 2006-2010 Seabank phát triển mạnh hệ thống theo cấu trúc của một Ngân hàng bán lẻ đa năng có hiệu quả cao và từng bước tạo lập mô hình của một Ngân hàng đầu tư chuyên doanh 2011-2015 phát triển mô hình của một tập đoàn Tài chính Ngân hàng đa năng, hiện đại, có giá trị nổi bật về tính cạnh tranh, chất lượng và uy tín thương hiệu. Sứ mạng kinh doanh : SeABank phấn đấu sẽ trở thành Tập đoàn Tài chính Ngân hàng (SeABank Group) với các giá trị nổi bật về uy tín thương hiệu và chất lượng tài sản tại thị trường Việt Nam và vươn ra khu vực.Theo đó Seabank xẽ cung ứng đầy đủ các sản phẩm và dịch vụ có chất lượng cao và sáng tạo nhằm đáp ứng nhu cầu mong muốn của khách hàng và doanh nghiệp . Mục tiêu: 1.Giữ vững tốc độ tăng trưởng của seabank trước khủng hoảng kinh tế toàn thế giới ,tối đa hóa giá trị đầu tư của các cô đông 2.Luôn luôn nâng cao trình độ của cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp ,phát triển các chính sách đãi ngộ và cơ hội thăng tiến cho nhân viên trong doanh nghiệp 3.Cố gắng để giữ vững lòng tin ,trung thành và gắn bó với khách hàng .sãn sàng phục vụ khách hàng một cách tốt nhất

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC