Đề tài Phân tích ngân hàng điện tử và một số hướng giải quyết rủi ro đối với ngân hàng điện tử

Dịch vụ ngân hàng là một ngành kinh tế đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế thị trường. Phát triển dịch vụ ngân hàng là phát triển năng lực phản ánh qui mô, tính năng động và xu thế phát triển chung của nền sản xuất hàng hoá trong cơ chế thị trường của một quốc gia. Chính vì vậy, để đánh giá một nền kinh tế có tính thị trường thấp hay cao thì cần phải và không thể không đánh giá nó thông qua trình độ dịch vụ ngân hàng của nền kinh tế đó. Trong nhiều cách hiểu khác nhau thì có một cách định nghĩa ngắn gọn nhất về nền kinh tế thị trường là nền kinh tế được tiền tệ hoá các sản phẩm trong lưu thông và thương mại hoá các nguồn vốn trong đầu tư phát triển. Nền kinh tế Việt Nam đã và đang thực sự trở thành một nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, vấn đề phát triển dịch vụ ngân hàng là một tất yếu khách quan và chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng chính là bộ phận chiến lược phát triển trọng tâm trong chiến lược phát triển tổng thể của toàn ngành. Chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng do đó trong quá trình triển khai, cần liên tục được giám sát và hoàn thiện phù hợp với tiến trình phát triển kinh tế và hội nhập của Việt nam. Hầu hết các sản phẩm mà ngân hàng cung ứng cho nền kinh tế như: Nhận tiền gửi, cho vay, thanh toán, chuyển tiền, kinh doanh ủy thác, kho quĩ, tư vấn đầu tư, cho thuê tài chính, mua bán nợ.đều là những sản phẩm dịch vụ ngân hàng. Ở Việt Nam, tại thời điểm hiện nay, thì doanh số hoạt động dịch vụ ngân hàng chiếm 2.5% GDP (tổng chênh lệch thu – chi ròng các hoạt động dịch vụ ngân hàng) và số lượng lao động tham gia trong lĩnh vực dịch vụ ngân hàng chiếm 0.25% tổng số người ở độ tuổi lao động xã hội. Như vậy, thị trường dịch vụ ngân hàng ở Việt Nam đang tiềm tàng một tiềm năng phát triển rất lớn. Sau nhiều năm liên tục phấn đấu và trưởng thành, các Ngân hàng đã dần phát triển từ hệ thống Ngân hàng nhỏ lẻ trở thành các Ngân hàng hiện đại về các cách thức thanh toán.Trong quá trình phát triển,các ngành công nghệ thông tin, điện tử và tin học được ứng dụng và đưa vào trong kinh doanh Ngân hàng, phát triển Ngân hàng thành Ngân hàng điện tử.Ở nước ta, Ngân hàng điện tử đang còn mới mẻ đối với các tổ chức tín dụng và các doanh nghiệp. Song hành cùng với sự phát triển của các dịch vụ ngân hàng điện tử là các rủi ro kèm theo: rủi ro hoạt động, rủi ro danh tiếng, rủi ro pháp lý Bài thuyết trình sẽ giới thiệu 1 số dịch vụ, sản phẩm của ngân hàng điện tử, rủi ro và 1 số định hướng giải quyết rủi ro đối với ngân hàng điện tử.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC