Đề tài Phân tích những đặc trưng cơ bản của thị trường bất động sản ở nước ta hiện nay

Từ sau khi pháp lệnh nhà ở và nhất là sau Luật đất đai năm 1993, thị trường bất động sản ở nước ta từng bước được phát triển. Tuy nhiên quá trình này có nhiều diễn biến phức tạp, hoạt động không lành mạnh và không ổn định đã diễn ra nhiều “cơn sốt” cũng như tình trạng “đóng băng”. Những biến động phức tạo này chứa đựng nhiều nguy cơ tiềm ẩn đối với sự phát triển ổn định của kinh tế, xã hội. Tìm hiểu về những đặc trưng cơ bản của thị trường bất động sản ở nước ta hiện nay có thể giúp tìm ra một số nguyên nhân, giải pháp khắc phục có ý nghĩa rất lớn cho các nhà đầu tư và các nhà hoạch định chính sách.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC