Đề tài Phân tích nội dung xây dựng giáo án điện tử

Hiện nay khoa học kỹ thuật đang phát triển như vũ bão. Song song với sự phát triển của khoa học kỹ thuật thì sự đòi hỏi phát triển về tri thức cũng tăng gấp bội. Chính điều này dã dặt ra cho chúng ta một câu hỏi phải làm gì để theo kịp với tiến độ đó? Xã hội ngày càng đổi mới và con người cũng phải đổi mới theo sự tiên tién của nền công nghiệp hoá toàn cầu. Thế kỷ 21 đặt ra cho chúng ta những nhiệm vụ rất nặng nề, đó là phải đổi nới vươn lên đẻ đưa con người lên vũ đài tuyệt đỉnh của tri thức và điều đáng nói ở đây và làm như thế nào đẻ thực hiện được điều này? Không còn cách nào khác là chúng ta phải đổi mới phương pháp giáo dục, đưa nền giáo dục đi lên gắn chặt với công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Để thực hiện chương trình đổi mới này thì bộ giáo dục đã quyết định đưa ra bộ sách giáo khoa mới thay cho bộ sách giáo khoa cũ. Bên cạnh sự đổi mới về nội dung thì phương pháp và phương tiện dạy học cũng cần phải được đổi mới nhằm phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của người học, lấy học sinh làm trung tâm của quá trình dạy học và giáo dục. Việc đổi mới chương trình gíáo dục phải là một quá trình đổi mới từ mục tiêu, nội dung, phương pháp đến phương tiện dạy học, đánh giá chất lượng giáo dục. Muốn có giờ lên lớp đạt hiệu quả thì trước tiên phải chuẩn bị tốt từ khâu soạn bài và khâu phân tích nội dung, khi thực hiện khâu này thì giáo viên không chỉ nắm vững kiến thức trong sách giáo khoa mà còn phải đọc thêm tài liệu có liên quan đến bài, làm cho bài giảng trở nên phong phú, xinh động cuốn hút làm học sinh đam mê, yêu thích và hững thú với môn học. Như vậy vấn đề hiểu và phân tích nội dung bài giảng là khâu rất quan trong và cần phải đầu tư.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC