Đề tài Phân tích thiết kế hệ thống Quản lý hoạt động ăn uống nhà hàng

Mô tả bằng lời: Qua đi khảo sát thực tế và thu thập thông tin về “Quản lý nhà hàng ” của TRUNG TÂM DINH DƯỠNG PHỤC HỒI CHỨC NĂNG tại số 48 Cát Bi – Hải An – HP (điện thoại: 031.726.212) chúng em mô tả hoạt động của nhà hàng như sau: Nhà hàng có một cổng vừa để khách ra vào vừa để nhập hàng. Nhà hàng chia làm 6 khu vực, mỗi khu vực làm những nhiệm vụ khác nhau: Bảo vệ, khu để xe, nhà bếp, kế toán, khu ăn uống, nhà kho. 1. Nhà hàng nhận các thông tin chi tiết về các thực phẩm hoặc các vị thuốc của nhà cung cấp (sau khi đã có yêu cầu nhập hàng). Nội dung của tờ rơi này ghi rõ tất cả các thông tin về thực phẩm hoặc các vị thuốc như: xuất xứ, giá, cách bảo quản, cách sử dụng, tác dụng, . Nếu có nhu cầu lấy các thực phẩm hoặc các vị thuốc này nhà hàng sẽ gửi đơn đặt hàng cho nhà cung cấp. Sau đó tiến hành làm thực đơn các món ăn liên quan đến các thực phẩm hoặc các vị thuốc cho khách hàng. 2. Nhà cung cấp đáp ứng nhu cầu nhập hàng của nhà hàng bằng việc chuyển hàng cho nhà hàng kèm theo đơn đặt hàng và kèm theo hóa đơn thanh toán tiền của các thực phẩm hoặc các vị thuốc 3. Nhà hàng nhập các thực phẩm hoặc các vị thuốc thông qua biên lai thanh toán tiền và phiếu nhập kho. 4. Khi khách hàng vào nhà hàng thì nhân viên nhà hàng chuyển cho khách hàng thực đơn. Khách hàng có nhu cầu thưởng thức các món ăn sẽ đọc các yêu cầu của mình cho nhân viên ghi vào phiếu yêu cầu (tên món ăn, đồ uống, quy cách, số lượng, .). Từ đó các phiếu yêu cầu sẽ chuyển tới nhà bếp. 5. Nhà bếp dựa vào phiếu yêu cầu của khách để từ đó định lượng ra các thực phẩm cần thiết để chế biến các món ăn cho khách hàng và yêu cầu bộ phận thủ kho xuất thực phẩm theo yêu cầu 6. Khi ăn uống xong khách sẽ nhận hóa đơn thanh toán và dựa vào hóa đơn đó thì sẽ thanh toán với bộ phận kế toán của nhà hàng. 7. Sau mỗi tuần, mỗi tháng và sau một năm bộ phận kế toán sẽ tổng hợp tình hình khách hàng, nhập thực phẩm, thực phẩm còn trong kho cho ban lãnh đạo.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC