Đề tài Phân tích thiết kế hệ thống quản lý khách sạn tại làng quốc tế Hướng Dương

Ngày nay sự phát triển mạnh mẽ của tin học làm cho máy tính không thể nào thiếu được trong mọi lĩnh vực đời sống. Hơn lúc nào hết các tính năng của máy tính được khai thác một cách triệt để. Việc áp dụng Tin học vào quản lý, sản xuất, kinh doanh, du lịch là một xu hướng tất yếu. Ứng dụng tin học trong công tác quản lý khách sạn tại Làng Quốc Tế Hướng Dương - Hải Phòng là mô hình quản lý mới, và đã đem lại những khả năng mới trong công tác quản lý tại Làng Quổc Tế Hướng Dương như : việc bố trí cho khách thuê phòng hay sử dụng các dịch vụ khi khách đến ở trong làng cũng như việc thanh toán cho khách hàng được nhanh chóng thuận tiện khi khách đi, các lãnh đạo kiểm soát tình hình doanh thu hàng ngày được dễ dàng, kiểm soát được tình hình của các phòng, các dịch vụ trong làng, mặt khác giảm được số nhân viên phục vụ cho công việc hành chính, giải quyết các thắc mắc khiếu nại của khách hàng được nhanh chóng. Mục tiêu của báo cáo này là phân tích, thiết kế để xây dựng được chương trình quản lý khách sạn với các tính năng nêu trên phục vụ cho việc quản lý tại Làng Quốc Tế Hướng Dương hoàn toàn tự động trên máy tính. Nội dung của bài báo cáo bao gồm các phần: I. Khảo sát hiện trạng và thu thập thông tin II. Phát biểu bài toán III. Mô hình nghiệp vụ IV. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0,1 V. Thiết kế giao diện

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC