Đề tài Phân tích thiết kế hệ thống quản lý mượn trả sách thư viện

BẢNG NỘI QUY PHÒNG MƯỢN I)Đối với cán bộ phục vụ 1.Mở đóng cửa đúng quy định 2.Thái độ phục vụ vui vẻ,nhiệt tình,lịch sự. 3.Hướng dẫn độc giả tra cứu tìm tài liệu. 4.Kiểm tra tài liệu trước khi giao cho độc giả. 5.Thông báo cho độc giả biết hiện trạng sách trước khi vào sổ. 6.Chỉ nhận sách đúng số,đúng hiện trạng sách đã ghi trong sổ. II)Đối với độc giả A-Đối với cán bộ;Giáo viên;Công nhân viên 1.Được mượn tài liệu theo đề tài nghiên cứu hoặc chuyên môn giảng dạy và tài liệu tham khảo. 2.Thời gian mượn không quá một học kỳ.Nếu có nhu cầu mượn lại phải trà sách đến thư viện đăng ký tại phòng mượn. B-Đối với sinh viên 1.Khi mượn tài liệu phải có thẻ sinh viên do trường cấp. 2.Được mượn tài liệu theo từng học kỳ.Phải trả tài liệu của học kỳ trước thì mới được mượn tiếp tài liệu của từng học kỳ sau. 3.Trước khi ký mượn sách,độc giả phải kiểm tra và đối chiếu với hiện trạng sách đã ghi trong sổ.Nếu có gì sai sót phải báo ngay cho thủ thư biết để điều chỉnh kịp thời và phải chịu trách nhiệm trước thư viện số tài liệu trong sổ mượn của mình. 4.Không được tẩy,nháp,xé trang,ký tên vào tài liệu. 5.Trường hợp bị mất hoặc làm hỏng tài liệu,độc giả phải đền gấp đôi giá trị tài liệu.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC