Đề tài Phân tích thiết kế hệ thống quản lý nhập xuất Container

1.1 Mô tả bài toán bằng lời: Một bãi chứa container gồm hai khu chính: khu hàng khô và khu hàng cần bảo quản lạnh. Trong mỗi khu được chia làm nhiều lô khác nhau ( khi ký hợp đồng, mỗi chủ hàng được phân một lô nhất định). Khi chủ hàng cần gửi container vào bãi thì người lái xe đưa container tới bãi trình giấy yêu cầu gửi container của chủ hàng cho người giao nhận. Người giao nhận kiểm tra hiện trạng của container gồm có: tình trạng bên ngoài của container, số seal. Nếu là container lạnh kiểm tra nhiệt độ, các thiết bị lạnh và thử điện. Người giao nhận nhập các thông tin vào máy, kiểm tra trên sơ đồ để tìm vị trí đặt container và in ra phiếu giao nhận. Phiếu giao nhận gồm 3 liên: liên vàng do lái xe đưa cho bảo vệ sau khi nhập container vào bãi; liên trắng được lưu lại; liên hồng được giao cho lái xe để trình cho chủ hàng. Lái xe đưa container vào bãi theo vị trí đã được sắp xếp trên máy. Xe nâng container xếp container vào đúng vị trí. Khi chủ hàng muốn xuất container thì người lái xe tới bãi và trình lệnh xuất container của chủ hàng cho người giao nhận. Người giao nhận kiểm tra trong máy xem container có trong bãi hay không. Nếu có thì kiểm tra tình trạng container khi nhập và đối chiếu với thực tế; xác định vị trí đặt container trên sơ đồ và in phiếu xuất container. Lái xe đưa xe vào bãi nhận container. Chủ hàng thanh toán chi phí thuê bãi theo từng tháng. Trong khi chủ hàng kiểm tra tình trạng container, nếu có sự cố thì thông báo sự cố cho các bên liên quan, kiểm tra hiện trường và lập biên bản sự cố sau đó giải quyết sự cố. Hàng ngày báo cáo cho lãnh đạo về thông tin: nhập_xuất container(theo ngày), số container tồn trong bãi(theo ngày), báo cáo lưu bãi( gửi cho chủ hàng để cuối tháng thanh toán), báo cáo nâng hạ(để tính sản lượng cho xe nâng) .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC