Đề tài Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý hộ gia đình

2.1. Mô tả bài toán : 1 Bộ phận quản lý hộ khẩu sẽ quản lý các hộ gia đình thông qua sổ hộ khẩu theo mẫu quy định của nhà nước. 2 Khi gia đình có ai đó đi xa dài ngày thì phải đến cơ quan địa phương, nơi công dân ấy đang cư trú để làm thủ tục xin cấp giấy tạm vắng có thời hạn (cụ thể là tối đa 6 tháng). Nếu công dân là đối tượng đang bị quản thúc tại địa phương có thời gian bị quản thúc thì không được phép xin giấy tạm vắng trong thời gian đó. Người cần cấp giấy tạm vắng sẽ trình sổ hộ khẩu và cung cấp thông tin cho người có thẩm quyền để được cấp giấy tạm vắng. 3 Khi gia đình có người nào đó chuyển đến nơi ở mới hoặc tách ra hộ khẩu mới thì làm thủ tục chuyển khẩu theo quy định của nhà nước. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày chuyển đến nơi ở mới thì người đó phải đến trụ sở công an xã/phường/thị trấn nơi chuyển đến để làm thủ tục đăng ký. Thủ tục gồm: Phiếu khai báo tạm vắng, giấy chứng nhận chuyển đi của địa phương nơi người đó đã cư trú(hoặc giấy tờ khác thay thế theo qui định), sổ hộ khẩu gia đình và điền đầy đủ thông tin vào trong các giấy tờ sau : - Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu. - Bản khai nhân khẩu. Bản khai nhân khẩu nếu thuộc một trong các điều kiện sau: + Người từ tỉnh, thành phố trực thuộc TW khác chuyển đến. + Người ở nước ngoài về nước. + Người chấp hành xong phạt tù. + Người thuộc lực lượng quân đội nhân dân và công an nhân dân khi đăng ký hộ khẩu gia đình. 4 Nều người nào đó được cư trú tạm thời trong một khoảng thời gian thì phải khai báo với bộ phận quản lý hộ khẩu để được cấp giấy tạm trú. Thẩm quyền cấp giấy: - Trưởng công an xã/phường/thị trấn ký giấy đăng ký tạm trú có thời hạn cho hộ gia đình hoặc cho cá nhân tạm trú( thời hạn tối đa không quá 12 tháng). Khi giấy hết hạn, người tạm trú tiếp tục ở lại thì phải đến cơ quan công an nơi cấp giấy để xin gia hạn hoặc xin cấp lại (thời hạn mỗi lần gia hạn cũng không quá 12 tháng). Trong thời hạn không quá 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan công an phải trả kết quả cho công dân.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC