Đề tài Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý khách hàng cho tại Công ty phần mềm quản lý doanh nghiệp Fast

Ngày nay, khoa học kĩ thuật đang phát triển nhanh chóng và ngày càng trở thành lực lượng sản xuất quan trọng trong nền kinh tế xã hội. Có thể nói, khoa học công nghệ là nguyên nhân trực tiếp của mọi biến đổi trong đời sống kinh tế xã hội, là yếu tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển của các quốc gia. Việc áp dụng khoa học công nghệ đã thay thế được lượng lớn sức lao động của con người. Nếu như trước kia, khi khoa học công nghệ còn chưa phát triển, mọi công việc đều được làm thủ công, năng suất lao động thấp và tốn rất nhiều công sức của con người thì ngày nay với sự giúpđỡ của khoa học công nghệ mọi công việc được đơn giản đi rất nhiều. Một trong những lĩnh vực quan trọng của khoa học công nghệ có nhiều đóng góp thiết thực nhất đối với hoạt động kinh tế xã hội là Công nghệ thông tin. Ngày nay, công nghệ thông tin có mặt trong hầu hết các lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội đặc biệt nó là công cụ hỗ trợ đắc lực trong công tác quản lý. Việc đưa tin học vào trong quản lý kinh doanh là một trong những ứng dụng quan trọng nhất trong nhiều ứng dụng của cơ sở dữ liệu. Nhờ vào việc tin học hoá mà công việc quản lý và điều hành doanh nghiệp tỏ ra nhanh chóng và hiệu quả hơn rất nhiều.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC