Đề tài Phân tích thiết kế và xây dựng phần mềm quản lý nhân sự tại công ty cổ phần gạch Tuynen Huế

Công nghệ thông tin đã và đang phát triển một cách mạnh mẽ, sức lan truyền rất nhanh trong việc giao nhận cũng như lưu trữ và xữ lí thông tin vì nhu cầu của con người nên công nghệ thông tin được xem là phần không thể thiếu cho cuộc sống hằng ngày.Việc đưa CNTT vào các doanh nghiệp, công ty, tổ chức là một lựa chọn vô cùng đúng đắn và mang yếu tố cạnh tranh chiến lược hiện nay. Mặc dù một hệ thống thông tin quản lý không nhất thiết phải sử dụng công nghệ thông tin, nhưng công nghệ thông tin (phần cứng lẫn phần mềm) đang ngày càng rẻ và góp phần tạo ra năng suất xử lý, lưu trữ, phân phối thông tin ngày một cao, nên hệ thống thông tin quản lý hiện đại thường tích cực sử dụng công nghệ thông tin trong đó mảng quản lý nhân sự đóng một vai trò then chốt tạo nên sự phát triển vững mạnh cho sự thành công của một doanh nghiệp. Ngoài những yếu tố mang tính chất áp dụng công nghệ thông tin vào doanh nghiệp thì hiện tại công ty vẫn còn mắc phải một số yếu tố cơ bản vẫn chưa xữ lí được và cần sử dụng đến các phần mềm quản lý giúp cho việc kinh doanh , hoạt động đạt hiệu quả tốt hơn và cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường . Và các vẫn đề hiện tại đó là : - Về mặt quản lý nhân sự hiện tại vẫn sử dụng phương thức truyền thống khiến tiêu tốn thời gian và kinh phí cho công ty. -Việc lưu trữ nhân sự khi không có một kho dữ liệu cụ thể dể dẫn đến thiếu xót trong quá trình xử lí số liệu nhân sự . - Vào những giai đoạn cao điểm như cuối năm việc thống kê các số liệu cũ và những số liệu mới gây ra rất nhiều phức tạp . Hiện tại Công ty vẫn chưa có một phần mềm quản lý nhân sự một cách thực sự chuyên nghiệp, việc thực hiện công tác quản lý nhân sự cho Công ty vẫn còn khá thủ công và phức tạp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC