Đề tài Phân tích thực trạng văn hóa doanh nghiệp tại công ty cổ phần Mai Linh - Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Trong nhiều năm trở lại đây, nền kinh tế nước ta đã có những bước phát triển quan trọng, các doanh nghiệp Việt Nam đã dần khẳng định được vị trí của mình trên trường quốc tế. Một trong những yếu tố tạo nên thành công đó là việc các doanh nghiệp đã xây dựng cho mình một nét văn hóa riêng trong hoạt động kinh doanh của công ty. Nếu như trước đây yếu tố văn hóa chưa được chú trọng trong kinh doanh, thì hiện nay, khi xu hướng toàn cầu hóa đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ, việc có văn hóa kinh doanh, sẽ mang một ý nghĩa to lớn đối với sự tồn tại và phát triển của hoạt động kinh doanh . Áp dụng có hiệu quả lý thuyết văn hóa doanh nghiệp đó vào thực tế, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã đạt được nhiều thành công trong hoạt động kinh doanh.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC