Đề tài Phân tích tình hình biến động giá thành sản phẩm công ty nước khoáng vĩnh hảo

Công ty có trụ sở chính đặt tại xã Vĩnh Hảo huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Tên gọi Việt Nam: Công Ty Cổ Phần Nước Khoáng Vĩnh Hảo Tên giao dịch Quốc tế : VINH HAO MINERAL WATER COMPANY (Gọi tắt là VINH HAO CO) Địa chỉ : Xã Vĩnh Hảo –Huyện Tuy Phong- Tỉnh Bình Thuận. Tel : (062)-852069,852070 Fax : (062) 852019.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC