Đề tài Phân tích tình hình cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh của ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Bình Định

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (trước đây là Ngân hàng TMCP các doanh nghiệp Ngoài quốc doanh Việt Nam và được chính thức đổi tên thành Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng vào ngày 27/07/2010) được thành lập theo Giấy phép hoạt động số 0042/NH – GP của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 12 tháng 08 năm 1993 với thời gian hoạt động 99 năm. Ngân hàng bắt đầu hoạt động từ ngày 04 tháng 09 năm 1993 theo Giấy phép thành lập số 1535/QĐ – UB ngày 04 tháng 09 năm 1993. Các chức năng hoạt động chủ yếu của của VPBank bao gồm: • Huy động vốn ngắn hạn, trung và dài hạn, từ các tổ chức kinh tế và dân cư. • Cho vay vốn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đối với các tổ chức kinh tế và dân cư. • Kinh doanh ngoại hối, chiết khấu thương phiếu, trái phiếu và các chứng từ có giá khác. • Cung cấp các dịch vụ giao dịch giữa các khách hàng và các dịch vụ Ngân hàng khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Vốn điều lệ ban đầu khi mới thành lập là 20 tỷ VND. Sau đó, do nhu cầu phát triển, theo thời gian VPBank đã nhiều lần tăng vốn điều lệ. Đến tháng 8 năm 2006, vốn điều lệ của VPBank đạt 500 tỷ đồng. Tháng 9/2006, VPBank nhận được chấp thuận của NHNN cho phép bán 10% vốn cổ phần cho cổ đông chiến lược nước ngoài là Ngân hàng OCB – một Ngân hàng lớn nhất Singapore, theo đó vốn điều lệ sẽ được nâng lên trên 750 tỷ đồng. Tiếp theo, đến cuối năm 2006, vốn điều lệ của VPBank sẽ tăng lên trên 1000 tỷ đồng. Và đến nay vốn điều lệ của VPBank đã tăng lên trên 2000 tỷ từ ngày 01/10/2008.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC