Đề tài Phân tích tình hình lạm phát ở Việt Nam qua các giai đoạn - Trên cơ sở đó cho biết nguyên nhân và bịên pháp khắc phục

Thời gian gần đây chúng ta đang quan tâm nhiều đến vấn đề giá cả . Bởi vì giá cả có mối quan hệ chặt chẽ đến cuộc sống của chúng ta . Giá cả tăng mà thu nhập không tăng sẽ dẫn tới mức sống của chúng ta giảm xuống . Do đó mà chúng ta phải quan tâm đến vấn đề này . Vì chỉ cần chúng ta không chú ý một thời gian , là đã có thể không nắm bắt được giá cả của các loại hàng hoá . Vậy điều gì đang xảy ra . Chúng ta đang nói về lạm phát . Hiện tượng giá cả của các loại hàng hoá có xu hướng tăng lên . Trong khoảng gần một thập kỉ chúng ta đã có một mức giá khá ổn định với lạ m phát thấp . Nhưng bây giờ chúng ta đang đối mặt với một thực tế là giá cả tăng một cách rõ ràng trên mọi hàng hoá . Lạm phát năm sau cao hơn năm trước và chưa có dấu hiệu dừng lại .Vậy thực chất thì lạm phát là gì ? Lạm phát có những đặc điể m gì ? Nó đã trải qua những giai đoạn nào ? Để trả lời những câu hỏi trên , chúng ta hãy cùng tìm hiểu lạ m phát qua các thời kì ở nước ta . Trong suốt hơn 30 năm qua , nền kinh tế của chúng ta đã có những biến chuyển quan trọng , đi đôi với nó lạm phát cũng có những sự thay đổi dựa trên thực trạng nền kinh tế .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC