Đề tài Phân tích tình hình tài chính tại công ty chế biến nông sản xuất khẩu Cần Thơ

I.LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trước xu thế toàn cầu hóa hiện nay đặt biệt là khi chúng ta chính thức trở thành thành viên của WTO thì hoạt động xuất khẩu nông sản của Việt Nam sẽ đứng trước những cơ hội và thách thức lớn, và để có thể tận dụng được những cơ hội và hạn chế được những thách thức trên bước đường hội nhập thì đòi hỏi doanh nghiệp phải có năng lực về tài chính. Tài chính doanh nghiệp vững mạnh sẽ thu hút được nhiều vốn đầu tư, tạo được lòng tin cho các đối tác, giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong quá trình mở rộng qui mô sản xuất của mình. Để doanh nghiệp có thể thích ứng với nền kinh tế phát triển như hiện nay thì quá trình hoàn thiện các báo cáo tài chính và phân tích tình hình tài chính nó trở thành yếu tố hết sức quan trọng trong phân tích kết quả hoạt động kinh doanh. Phân tích tình hình tài chính dần dần trở thành một công cụ không thể thiếu không những đối với các nhà quản trị mà còn đối với các nhà đầu tư và những người sử dụng báo cáo tài chính. Nó giúp họ đánh giá tình hình tài chính, phân tích cơ cấu, lựa chọn và quản lý nguồn vốn để đưa ra quyết định tài chính, quyết định đầu tư hiệu quả. Tóm lại quá trình phân tích tình hình tài chính nó chiếm một vị trí hết sức quan trọng, chính vì thế để hiểu rỏ được tình hình tài chính tại công ty cổ phần chế biến nông sản xuất khẩu Cần Thơ và để từ đó có thể đưa ra những giải pháp để cải thiện tình hình tài chính tại công ty nên em đã chọn đề tài Phân tích tình hình tài chính tại công ty chế biến nông sản xuất khẩu Cần Thơ để nghiên cứu II. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Thông qua 3 chỉ tiêu quan trọng: bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, các tỉ số tài chính của công ty trong 3 năm qua. Để từ đó tiến hành phân tích những biến động của từng khoản mục trong 3 chỉ tiêu trên cả về số tương đối và số tuyệt đối, để xem xét những khoản mục nào biến động theo chiều hướng tốt những khoản mục nào biến động theo chiều hướng tiêu cực không phù hợp với tính chất và lĩnh vực hoạt động của công ty và tìm ra những nguyên nhân dẩn đến những biến động đó. Để từ đó có những biện pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty được tốt hơn. III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Nhằm đạt được mục tiêu nghiên cứu đề ra, cần có những phương pháp đúng đắn, phù hợp với tính chất và điều kiện của mỗi công ty, vì thế đề tài đã vận dụng một số phương pháp nghiên cứu sau: - Thu thập thông tin cần thiết liên quan đến hoạt động xuất khẩu nông sản từ báo chí và mạng. - Thu thập những thông tin liên quan đến vấn đề phân tích tình hình tài chính từ sách kế toán quản trị và quản trị tài chính - Thu thập số liệu tài liệu trực tiếp từ công ty chế biến nông sản xuất khẩu Cần Thơ - Kết hợp phương pháp thống kê, tổng hợp, so sánh số tuyệt đối, số tương đối cùng với sự giúp đỡ của thầy cô và các anh chị cô chú trong công ty. IV. PHẠM VI NGHIÊN CỨU Do thời gian nghiên cứu và trình độ còn nhiều hạn chế, nên đề tài chỉ đi sâu phân tích tình hình tài chính của công ty chế biến nông sản xuất khẩu Cần Thơ. Dựa trên bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và so sánh số liệu qua ba năm 2003, 2004, 2005. Qua đó, đưa ra một số giải pháp nhằm cải thiện tình tình tài chính của công ty. Trong quá trình nghiên cứu không sao tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận được sự thông cảm, đóng góp ý kiến của quý thầy cô và các bạn để đề tài được hoàn thiện hơn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC