Đề tài Phân tích tình hình tài chính và một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại công ty Cổ Phần Chè Kim Anh

Trong những năm gần đây, nền kinh tế nước ta đang trên đà phát triển,đặc biệt khi Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức thương mại thế giới (WTO), xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế đã đặt ra cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam nhiều thách thức. Điều đó đòi hỏi các doanh nghiệp phải nhanh chóng đổi mới về phương pháp quản lý nguồn lực con người, quản lý nguồn lực tài chính cũng như thay đổi quy mô sản xuất kinh doanh, phương pháp nâng cao vị thế doanh nghiệp. Công ty cổ phần chè Kim Anh thành lập năm 1980, công ty hoạt động hơn 30 năm và tạo đựơc uy tín lớn trên thị trường tiêu dùng chè trong nước và nước ngoài. Việc thường xuyên phân tích tình hình tài chính sẽ giúp nhà quản lý doanh nghiệp thấy rõ thực trạng hoạt động tài chính, từ đó có thể nhận ra những mặt mạnh, mặt yếu của doanh nghiệp làm căn cứ để hoạch định phương án hành động phù hợp cho tương lai đồng thời đề xuất những giải pháp hữu hiệu để cải thiện tình hình tài chính của doanh nghiệp. Mặc dù có hệ thống kế toán tương đối đầy đủ nhưng các báo cáo tài chính của công ty cổ phần chè Kim Anh chưa từng được phân tích, các con số được thể hiện trong báo cáo của doanh nghiệp chỉ là những con số “chết”. Nhận thấy được tầm quan trọng đó và bằng những kiến thức đã học và thời gian thực tập tại công ty Cổ Phần Chè Kim Anh em đã chọn thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học: “ Phân tích tình hình tài chính và một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại công ty Cổ Phần Chè Kim Anh” .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC