Đề tài Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm và một số giải pháp marketing nhằm duy trì và mở rộng thị trường của công ty gạch men Thăng Long

“ Liên tục-liên tục phát triển” là mục tiêu của mọi doanh nghiệp muốn tồn tại trong cơ chế thị trường, trong nền kinh tế mà cạnh tranh được coi là “ Linh hồn của thị trường” thì việc khai thác thị trường theo chiều sâu và mở rộng thị trường theo chiều rộng là nhiệm vụ thường xuyên liên tục của mọi doanh nghiệp. Cạnh tranh có thể làm cho doanh nghiệp mất đi những khách hàng của mình nếu như doanh nghiệp không có những chiến lược hợp lý, hơn thế nữa doanh nghiệp muốn duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh của mình thì việc duy trì và mở rộng thị trường là chiến lược không thể thiếu. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề mở rộng thị trường và qua thời gian thực tập tại Công ty gạch men Thăng Long em chọn đề tài: “Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm và một số giải pháp Marketing nhằm duy trì và mở rộng thị trường của Công ty gạch men Thăng Long” Với mục đích tìm hiểu những vấn đề cơ bản của thị trường, các công cụ Marketing trong việc duy trì và mở rộng thị trường nói chung và của Công ty gạch men Thăng Long nói riêng, từ đó đề xuất một số kiến nghị và biện pháp cụ thể với hy vọng góp phần duy trì và mở rộng thị trường của Công ty. Đề tài được chia làm ba phần: PHẦN 1 Tổng quan của Công ty PHẦN 2 Thực trạng công tác tiêu thụ sản phẩm Công ty Cổ phần Gạch men Thăng Long - Viglacera. PHẦN 3 Một số giải pháp Marketing nhằm duy trì và mở rộng thị trường cho Công ty gạch men Thăng Long

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC